ROSÈGOLD

 • Chevron Ring „V“ rosègold

  7,95 
 • Dreieck Ring „Open Triangle“ rosègold

  7,95 
 • Dreieck Ring „Triangle“ rosègold

  7,95 
 • Kreis Ring „Open Circle“ rosègold

  7,95 
 • Kreis Ring „Plate“ rosègold

  7,95 
 • Lorbeer Blatt Ring „Laurel“ rosègold

  7,95 
 • Stab Ring „Bar“ rosègold

  7,95 
 • Stab Ring „Brushed Bar“ rosègold

  7,95 
 • Stapel Ring „Twisted“ rosègold

  7,95 
 • Wellen Ring „Chevron“ rosègold

  7,95