ROSÈGOLD

 • Chevron Ring “V” rosègold

  7,95 
 • Dreieck Ring “Open Triangle” rosègold

  7,95 
 • Dreieck Ring “Triangle” rosègold

  7,95 
 • Kreis Ring “Open Circle” rosègold

  7,95 
 • Kreis Ring “Plate” rosègold

  7,95 
 • Lorbeer Blatt Ring “Laurel” rosègold

  7,95 
 • Stab Ring “Bar” rosègold

  7,95 
 • Stab Ring “Brushed Bar” rosègold

  7,95 
 • Stapel Ring “Twisted” rosègold

  7,95 
 • Wellen Ring “Chevron” rosègold

  7,95